ถุงตรากุ้งมังกร / ถุงตราไข่มุก /ถุงตรารวยทรัพย์

คุณภาพทั้ง 5 ประการ ของถุงตรากุ้งมังกร

1. น้ำหนักเต็ม มีการระบุน้ำหนักชัดเจน

2. เนื้อถุงขาวใส สะอาด ปลอดภัย

3. เนื้อถุงเหนียว รับน้ำหนักได้เยอะ 

4. ไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อบรรจุอาหาร

5. ราคาถูกกว่า เมื่อเทียบเป็นใบต่อใบ

Visitors: 31,827