ใบตองเทียม(ไม่เคลือบกระดาษ)

เป็นพลาสติกแผ่นบาง สำหรับรองอาหารไม่ให้สัมผัสกับกระดาษห่อ เพื่อความสะอาด 

มี 4 ขนาดให้เลือกใช้ ตามความต้องการ 

1. ขนาด 12 x 12

2. ขนาด 10 x 10

3. ขนาด 8 x 8

4. ขนาด 6 x 12 (สำหรับ ห่อข้าวเหนียว)

 

Visitors: 31,826