ถุงลูกกุ้ง ลูกปลา ซ้อนสำเร็จ

เป็นถุงซ้อนสำเร็จ 2 ชั้น พับปาก โดยชั้นในจะเป็นซีนโค้ง เมื่อบรรจุแล้ว ลูกกุ้งจะไม่เข้าไปติดที่ปลายแหลมของก้นถุง มีขนาดทั่วไป 2 ขนาดคือ

14 x 24  และ  16 x 26

และสำหรับลูกต้าที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ฟาร์มของตนเอง เรามีบริการพิมพ์ตราของท่าน เช่นกัน

Visitors: 31,827