ถุงพลาสติกกับการลดโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน   เป็นสิ่งที่ไม่ไกลตัวเรานัก 

โดยที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโลกร้อนนั้น ก็มีมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่า เผาซากพืชทางการเกษตร

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ 

ควันเสียจากรถยนต์

การเผาขยะ การใช้สาร CFC ที่ใช้ทำความเย็น เป็นต้น

พลาสติกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

เนื่องการผู้ใช้ส่วนใหญ่จะทิ้งเป็นขยะและนำไปเผาไหม้

หรือทิ้งตามแม่น้ำลำคลองจนทำให้เกิดน้ำอุดตัน แล้วเราจะช่วยตรงนี้ได้อย่างไร

 


ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตถุงพลาสติก

แต่เราก็ตระหนักถึงผลจากการใช้ถุงพลาสติก จึงอยากรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ดังนี้

1.ไม่ต้องใส่ซ้อนถุง บางคนซ้อนถุง แต่ผูกหูถุงด้านในไว้ ก็เท่ากับว่าใช้ถุงด้านนอกใบเดียว รับน้ำหนักอยู่ดี

2.ใส่สิ่งของให้ได้เติมที่ ในถุงแต่ละใบ

3.ของบางอย่างไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ เช่น ม้วนทิชชู่ที่มีหูหิ้วในตัวอยู่แล้ว หรือ แพ็คเครื่องดื่มที่สามารถหิ้วได้เลย

4.ของแค่ชิ้น 2 ชิ้น ก็ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ 

5.ซื้อของนิดๆหน่อยๆ แต่หลายๆร้าน ก็พยายามใส่ถุงร่วมกันได้

นอกจากนี้การใช้ซ้ำ และการ แยกขยะ พลาสติก ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดการใช้ไปได้อีกทางหนึ่งด้วย 

Visitors: 31,826